Kompendium stomatologie I

Jiří Šedý
Triton, 2012, 1. vydanie
Signatúra: K 55601

Táto ojedinelá monografia podáva prehľad dostupných poznatkov a princípov veľmi rozsiahleho odboru stomatológie. Autor nechápe stomatológiu ako disciplínu zaoberajúcu sa iba zubami, ale ako komplexný pohľad na lekárstvo orofaciálnej oblasti, kam okrem ústnej dutiny radí aj priľahlé priestory vrátane dutiny nosovej a prínosových dutín, očnicu s okom, prednú časť spodiny lebečnej , vonkajšie a stredné ucho, hltan a hrtan. Stomatológia je tu vnímaná ako odbor zaoberajúci sa integrálnou súčasťou celého ľudského tela, preto sú detailne vysvetlené aj ochorenia orofaciálnej oblasti, ktoré môžu ovplyvňovať iné systémy tela, rovnako ako ochorenie iných systémov, ktoré naopak môžu ovplyvňovať alebo sa prejavovať v orofaciálnej oblasti.

Kniha je rozdelená do piatich zväzkov. Prvý zväzok sa zaoberá všeobecnými aspektami stomatológie, druhý jednotlivými odbormi zubného lekárstva, tretí orálnou a maxilofaciálnou chirurgiou, štvrtý prejavmi ochorení iných systémov v orofaciálnej oblasti a piaty diferencionálnou diagnostikou.

Publikácia je určená všetkým špecialistom v odbore a študentom stomatológie, cenné údaje však v nej môžu nájsť špecialisti ostatných odborov, zubní technici, zdravotné sestry, dentálne hygieničky a v neposlednej rade aj študenti medicíny.