Léčba diabetu inzulínovou pumpou a monitorace glykémie

Jirkovská A.
Maxdorf, 2019
Signatúra: K 59401

Predkladaná publikácia predstavuje už šieste, aktualizované a prepracované vydanie dnes už klasickej príručky o liečbe inzulínovou pumpou, ktorá je jednak určená pacientom s inzulínovou pumpou a pacientom využívajúcim monitorovanie glykémie, ale aj lekárom- diabetológom a edukačným sestrám.

Kniha obsahuje aktuálny prehlaď inzulínových púmp i prehľad systémov pre monitorovanie glykémie, a to nielen kontinuálne, ale i tzv. okamžité. V kapitole o úpravách inzulínu je zaradený praktický návod pre výpočet dávky inzulínu potrebnej pre kompenzáciu zvýšeného cukru alebo pokrytie cukrov v diéte, tzv. vypočítaný (kalkulovaný) bolus. Podľa súčasných názorov boli aktualizované návody na úpravy inzulínu pri najrôznejších situáciách, popísaný je tu tiež tzv. syndróm nerozpoznávania hypoglykémií.
V kapitole venovanej prehľadu ďalšieho vývoja v liečbe inzulínovými pumpami sú zaradené nielen skúsenosti s kontinuálnym monitorovaním glykémie, ale i pokrok vo vývoji umelej slinivky. Kapitola „ Na čo si dať pri liečbe inzulínovou pumpou pozor“ vychádza zo skúseností lekárov a sestier s pacientmi liečenými inzulínovou pumpou a kontinuálnym monitorovaním. Kniha obsahuje tiež prehľadne spracovaný návod na riešenie akútnych situácií pri liečbe inzulínovou pumpou – hyperglykémie s ketoacidózou, ktorú by si mal osvojiť hneď na začiatku každý užívateľ inzulínovej pumpy.

Cieľom príručky je dať lekárom, sestrám i pacientom praktické návody na plné využitie modernej technológie tak, aby nielen zlepšili diabetes, ale tiež aby život s ním bol čo najkvalitnejší.