Lékařská první pomoc v urgentních stavech

J. Málek, J. Knor
Grada Publishing, a.s., 2019
Signatúra: K 59568

Kniha vychádza z obsahu a požiadaviek kurzov lekárskej prvej pomoci, ktoré sú súčasťou povinnej predatestačnej prípravy, ale iste ju v praxi využijú aj lekári nepracujúci v odboroch rutinne riešiacich urgentné situácie, nelekárski zdravotnícki pracovníci a tiež študenti lekárskych odborov.

Publikácia je koncipovaná ako prehľad situácií ohrozujúcich život alebo vedúcich k vážnemu ohrozeniu zdravia. Okrem neodkladnej resuscitácie dospelých, detí a novorodencov tvoria obsah aj závažné stavy rozdelené primárne nie podľa definitívnych diagnóz, ale podľa hlavných problémov, s ktorými môže byť lekár konfrontovaný. Ako príklad možno uviesť poruchy priechodnosti dýchacích ciest, bezvedomie, kŕče, traumy, poruchy dýchania, bolesť na hrudi a akútne koronárne a cievne príhody, náhle brušné príhody, náhle stavy v gynekológii a pôrodníctve, vonkajšie príčiny poškodenia zdravia (popáleniny, hypertermia, omrzliny, hypotermia, topenie, pôsobenie elektrického prúdu ), intoxikácie a ďalšie urgentné stavy v alergiológii a imunológii, neurológii, oftalmológii, ORL, pediatrii, psychiatrii, stomatológii, urológii, infekčnom lekárstve a pri diabetes mellitus. V záverečných kapitolách je orientačne spomenutá činnosť pri hromadnom nešťastí a poskytovanie psychickej intervencie.

Štruktúra jednotlivých kapitol pozostáva zo stručnej definície problému, anamnézy a vyšetrení, ktoré možno vykonať na mieste s minimálnym vybavením, popisu činností na mieste, kde je prvá pomoc poskytovaná a inštrukciou o ďalšom smerovaní pacienta (ponechať doma, odovzdať do ďalšej ambulantnej či nemocničnej starostlivosti, volať záchrannú zdravotnú službu).

Bonusom knihy je názorný a edukatívny materiál na DVD s demonštráciami správneho vykonávania základných postupov.