Lymfologie

M. Fӧldi, E. Fӧldi (editori)
Grada, 2014
Signatúra: U-11147

Predkladaná publikácia, český preklad už 7. vydania nemeckého originálu učebnice Lymfológia, je doplnená o najnovšie poznatky z odboru. Čitateľ tu nájde všetko potrebné a aktuálne: anatómiu a fyziológiu lymfatického systému, príčiny a pôvod ochorení lymfatického systému, diagnostiku, liečbu a priebeh všetkých lymfologických patologických obrazov z lekárskeho pohľadu, techniku, účinky využitia všetkých komplexných fyzikálnych a ďalších metód.

Autori učebnice v predhovore upozorňujú čitateľov, že od tohto vydania budú uverejňovať aktuálny vývoj odboru na internete.

Učebnica sa obracia nielen na lekárov, ale aj na fyzioterapeutov. Úspešná liečba lymfatického edému je možná len vtedy, ak obidve povolania disponujú žiadúcimi teoretickými poznatkami a úzko spolupracujú.

Autori vynikajúcim spôsobom prepojili v publikácii informácie pre lekárske i nelekárske odbory takým spôsobom, aby z účinnej liečby čo najviac profitoval pacient. Didaktickú hodnotu publikácie zvyšuje vyše 700 farebných obrázkov.

Kniha predstavuje cenný zdroj informácií pre chirurgov, lymfológov, rehabilitačných lekárov, dermatológov, estetických chirurgov, angiológov a internistov. Využijú ju však aj fyzioterapeuti, maséri a odborný liečebný personál.