Lymfologie

O. Eliška
Galén, 2018
Signatúra: K 59239

Prvá pôvodná česká monografia venovaná relatívne mladšiemu medicínskemu odboru lymfológia, s mnohými interdisciplinárnymi súvislosťami a presahmi, zahŕňa základné teoretické poznatky odboru na základe autorovej celoživotnej práce a výskumu a ukazuje, ako ich najlepšie aplikovať v každodennej klinickej praxi. Poznatky z lymfológie sú základom terapie chorôb, ktoré majú podklad v lymfatickom systéme. Tento systém hrá kľúčovú úlohu v ľudskej imunite a má tak významný vplyv na zdravie, dlhodobý život a prežitie. Snahou autora bolo podať odbornej verejnosti prehľad o lymfatickom systéme a prispieť tak k rozvoju a väčšiemu pochopeniu tohto odboru.

Predkladaná publikácia sa týka lymfatického systému, prevažne lymfatických ciev a lymfatických uzlín. V jednotlivých kapitolách sú spracované témy pojednávajúce o anatómii, fyziológii a patológii týchto štruktúr. Ďalšie kapitoly sa zaoberajú otázkami poškodenia lymfatického systému pri nádoroch, metastázovaní a zápaloch lymfatického systému. Nasledovne sú tu riešené aj otázky diagnózy a konzervatívnej, chirurgickej a farmakologickej liečby. Veľká časť publikácie je venovaná lymfedémom.

Kniha prináša množstvo teoretických i praktických informácií, ktoré môžu využiť lekári rôznych medicínskych odborov. Prístupnou a zrozumiteľnou formou spracovaná publikácia je doplnená veľkým množstvom profesionálnych anatomických ilustrácií, fotografií a ďalšej obrazovej dokumentácie.