Maligní onemocnění, psychika a stres

Z. Adam, J. Klimeš, L. Pour, Z. Král, A. Onderková, A. Onderková, A. Čermák, J. Vorlíček
Grada Publishing, 2019
Signatúra: K 59461

Počet pacientov sledovaných po ukončenej liečbe malígneho ochorenia sa stále zvyšuje. Bohužiaľ, mnoho osôb, ktoré prekonali protinádorovú liečbu, si odnášajú následky tak vo sfére fyzickej bolesti (bolesť, lymfedém, predčasná menopauza, sexuálne dysfunkcie), ako aj vo sfére psychickej (patologická únava, úzkosť, depresia, strach z recidívy ochorenia). Absolvovaná onkologická liečba so sebou nesie i psychosociálne dôsledky (strata zamestnania či zmena pracovnej schopnosti, nedostatok financií). A tieto dôsledky v oblasti fyzickej, psychickej a psychosociálnej môžu byť dlhodobé, veľmi zhoršujú kvalitu života a pôsobia až deštruktívne.

Publikácia sa zameriava na najčastejšie psychické problémy osôb, ktoré prekonali a úspešne ukončili protinádorovú liečbu. Absolvovanie liečby malígneho ochorenia výrazne zvyšuje riziko vzniku úzkosti či úzkostnej poruchy, depresie a ďalších foriem psychosociálneho stresu, patologickej únavy (fatigue), pretože predstavuje veľmi intenzívnu, dlhodobú, zvyčajne nekompenzovanú fyzickú aj psychickú záťaž, náhlu zmenu identity a výrazné, náhle nastupujúce frustrácie základných ľudských potrieb. Obsahuje aj kapitoly o komunikácii lekára s pacientom s uvedením odporúčaní - tzv. desatora pri oznamovaní diagnózy a o vplyve chronického stresu a psychickej nepohody na vznik ochorení. Záverečná kapitola by mala čitateľom pomôcť pochopiť, ako býva závažná choroba spojená i s ďalšími problémami a patológiami v interpersonálnych vzťahoch, v rámci rodiny a sociálnej sieti pacienta.

Klinickí lekári, ktorí sa starajú o onkologických pacientov, môžu zlepšiť kvalitu ich života, pokiaľ si budú vedomí všetkých možných dopadov onkologickej choroby a jej liečby. Pri kontrolách pacientov by sa preto nemali zamerať len na fyzický stav pacienta. Mali by vedieť odhadnúť, či intenzita psychických či psychosociálnych ťažkostí pacienta nie je už tak veľká, že je vhodné a prínosné predať pacienta špecialistom na ochorenie ľudskej duše.