Materské mlieko a dojčenie v kontexte modernej medicíny

Miloš Jeseňák, Zuzana Havlíčeková, Peter Bánovčin a kolektív
A-medi management, s.r.o, 2015
Signatúra: K 58036

V minulosti zastarané postupy, oddelenie novonarodeného dieťaťa a matky a zanedbaná starostlivosť o rozvoj dojčenia znamenalo výrazný pokles schopností matiek dojčiť a súčasne nastalo zvýšenie chorobnosti a úmrtnosti novorodencov. Na základe týchto udalostí najvyšší predstavitelia WHO a UNICEF prijali globálny program na podporu dojčenia. Dnes, materské mlieko a dojčenie sa stali neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o dieťa. Predstavuje optimálny spôsob výživy a korešponduje s požiadavkami rastúceho dieťaťa. Postupne bolo uskutočnených množstvo štúdií a pozorovaní, boli objavené aj ďalšie biologické funkcie a vlastnosti materského mlieka a potvrdili sa jeho nenahraditeľné benefity.

Na knihe sa podieľal široký okruh autorov zo Slovenska a Českej republiky a čitateľovi predkladá poznatky o význame materského mlieka a dojčenia z rôznych aspektov, ako je výživa, prevencia rôznych ochorení, materské mlieko z pohľadu infektológa, dojčenie po plastických chirurgických výkonoch a ďalšie. Je rozdelená až na 42 kapitol a tak poskytuje ucelený pohľad na tak širokú problematiku.

Monografia je určená nielen pre pregraduálne a postgraduálne lekárske vzdelávanie, ale aj pre laickú verejnosť, ktorá sa zaujíma a chce nájsť vedecky overené informácie o úlohe materského mlieka a dojčenia.