Medzinárodné verejné zdravotníctvo

Peter Ondruš
Peter Ondruš a spol., 2015
Signatúra: K 57220

Publikácia Medzinárodné verejné zdravotníctvo (Vybrané kapitoly) nadväzuje na titul Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie z roku 2014. Vychádza z presvedčenia, že v dôsledku globalizácie a prepojenia jednotlivých krajín aj kontinentov je potrebné, aby študenti, ako aj odborná verejnosť boli oboznámení s predkladanými témami a problematikou ich riešenia, ktoré siahajú ďaleko za hranice Slovenska aj Európskej únie.

Publikácia je rozdelená do 20 kapitol, ktoré pojednávajú o dôležitých témach medzinárodného verejného zdravotníctva, ako napríklad pitná voda, biologické zbrane, nakladanie s odpadom, starnutie populácie a iné. Na ich príprave sa podieľali renomovaní odborníci verejného zdravotníctva zo Slovenska a Českej republiky. Jednotlivé kapitoly si kladú za cieľ poskytnúť krátky úvod do problematiky a sú doplnené o prehľadné obrázky, tabuľky a grafy, ktoré umožnia čitateľom lepšie sa orientovať v daných témach, ako aj pochopiť ich vzájomné súvislosti.

Publikácia je určená pre študentov medicíny, ošetrovateľstva, MPH a MHA študentov, ale aj pre zdravotníckych manažérov, ktorí sa zaujímajú o problematiku medzinárodného verejného zdravotníctva. Informácie obsiahnuté v jednotlivých kapitolách poslúžia odbornej aj laickej verejnosti na získanie prehľadu v tejto oblasti zdravotnej starostlivosti.