Mikrobióm a zdravie človeka

Milan Kuchta a kolektív
A-medi, 2020
Signatúra: K 59724

Pojem mikrobióm je relatívne nový, v medicínskej literatúre sa začína objavovať od roku 2012. Mikrobiómom nazývame súbor všetkých mikroorganizmov ktorými je makroorganizmus osídlený, vrátane ich genetickej (DNA, RNA) a metabolickej (enzýmy ovplyvňujúce metabolizmus živín) výbavy. V bežnom ponímaní chápeme výraz mikrobióm ako jedinečné spoločenstvo všetkých druhov baktérií, húb a vírusov, ktoré charakterizuje každého z nás a do istej miery je nemenné počas celého života. Ľudský mikrobióm je komplexnejší a rozsiahlejší ako náš vlastný genóm.

K tvorbe publikácie Mikrobióm a zdravie človeka viedol autorov nedostatok relevantných informácií v našom písomníctve z prudko sa rozvíjajúcej oblasti mikrobiálneho osídlenia človeka a vzájomných interakcií medzi makroorganizmom a mikroorganizmami.

Publikácia koncentruje podstatné informácie na „jedno miesto“ a zároveň zvyšuje prehľadnosť množstva informácií v tejto oblasti. Jej cieľom bolo podať vedecky preverené a klinicky objektivizované informácie pre využívanie účinkov mikrobiómu, jeho vývoja, zmien a možností jeho terapeutického ovplyvnenia od raného detstva. V 13-tich kapitolách je rozvedená problematika už ranej kolonizácie dieťaťa s postupným vývojom cez špecifické kapitoly dotýkajúce sa našej imunity, či určitých chorobných stavov. Záverečná kapitola sa venuje perspektívam výskumu mikrobiómu a jeho terapeutickému využitiu.

Publikáciou sa autori snažili naplniť ideu vytvorenia pomôcky tak pre lekárov, aj tých, ktorí sa na oblasť probiotík nešpecializujú, tiež pre farmaceutov, ako aj pre laikov, ktorí chcú byť objektívne informovaní a ktorým záleží na ich zdraví a zdraví ich blízkych.