Nádory hlavy a krku

Pavel Šlampa, Pavel Smilek a kolektív
Mladá fronta, 2016
Signatúra: K 58112

Nádory hlavy a krku sú menej častými zhubnými nádormi, avšak ich výskyt každým rokom rastie. Mnohé z týchto nádorov sú evidentne vyvolané zlozvykmi ako je fajčenie a alkoholizmus, avšak nemožno zanedbať aj celkový životný štýl a genetickú záťaž. Aj napriek relatívnej dostupnosti príznakov spôsobovaných týmito nádormi a nie komplikovanej diagnostike sú často diagnostikované až v pokročilých štádiách. Preto je dôležité, aby si nielen špecialisti, ale aj praktickí lekári rozšírili svoje vedomosti o ich epidemiológii, diagnostike, liečbe a prevencii.

Na knihe sa podieľali dve desiatky prevažne brnenských lekárov. Ich cieľom bolo problematiku nádorov hlavy a krku rozobrať komplexne, dostatočne podrobne, ale aby si aj napriek tomu zachovala prehľadnosť. Preto je kniha rozdelená až na 19 kapitol. V úvode sú spracované epidemiologické údaje, molekulárna patológia nádorov a rizikové faktory. V ďalších kapitolách je zhrnutá ich diagnostika, chirurgická a konzervatívna liečba chemorádioterapiou, podporná liečba a následná rehabilitácia. Text je doplnený tabuľkami, grafmi a obrázkami.

Kniha je určená pre začínajúcich lekárov, ale aj pre skúsených odborníkov z odboru ORL, onkológie a ostatných súvisiacich odborov.