Nefrologie vyššího věku

Vladimír Teplan a kol.
Mladá fronta, 2015
Signatúra: K 57850

Chronické ochorenie ľadvín postihuje v rozvinutých krajinách 10 -13 % populácie a s každou životnou dekádou jeho výskyt vzrastá. S predlžujúcim sa priemerným vekom populácie absolútne pribúda chorých, ktorí sa pri zlepšujúcej zdravotnej starostlivosti „dožijú“ závažného poškodenia ľadvín s nutnosťou dialyzačnej liečby a transplantácie ľadviny. Je nepochybné, že tento trend bude pokračovať a potreba nefrologickej starostlivosti v populácii sa bude viac a viac prenášať do vyšších vekových kategórií.

Práve z dôvodu zvyšujúceho sa počtu chorých v tejto vekovej kategórii vznikla predkladaná odborná monografia. Širokému autorskému kolektívu pod editorským vedením prof. MUDr. Teplana sa podarilo na 350 stranách odborného textu zhrnúť základné poznatky z odboru nefrológie vyššieho veku.

V úvodných kapitolách čitateľ nájde ucelený prehľad o ochoreniach ľadvín u pacientov vyššieho veku, biochemických, metabolických a nutričných zmenách u seniorov a vyšetreniach ľadvín. Ďalšie kapitoly sú venované liečbe zvýšeného krvného tlaku u starších pacientov s chronickým ochorením ľadvín, tubulointersticiálnym nefritídam a hypertenznej nefropatii, postihnutiam ľadvín u seniorov s diabetom, renálnej kostnej chorobe a osteoporóze, kardiorenálnemu syndrómu, fyzioterapii pacientov s chronickým ochorením ľadvín, konzervatívnej liečbe renálnej insuficencie, dialyzačnej liečbe a akútnemu poškodeniu ľadvín u seniorov. V závere knihy sú aj texty pojednávajúce o transplantácii ľadvín a o darcoch ľadvín.

Kniha je určená predovšetkým nefrológom, geriatrom, všeobecným internistom a všeobecným lekárom.