Nemoci střev

K. Lukáš, J. Hoch, editori
GRADA Publishing, 2018
Signatúra: K 59163

V tomto rozsiahlom súhrnnom diele o chorobách čreva sú prepojené moderné teoretické poznatky s bohatými diagnostickými a klinickými skúsenosťami autorov. Kolektív autorov bol zostavený zo 49-tich odborníkov z celej Českej republiky.

Kniha má jasnú, prehľadnú štruktúru, je rozčlenená na všeobecnú a špeciálnu časť. Všeobecná časť pojednáva o genetike, embryológii, anatómii, histológii, črevnom mikrobióme, symptomatológii a vyšetrovacích metódach. Špeciálna časť obsahuje kapitoly o jednotlivých častiach čreva, s detailným popisom anatómie, histológie, fyziológie a ochorení daného úseku čreva, vrátane liečby, prognózy a odporúčaní pre pacientov. Osobitné kapitoly sú venované ileóznym stavom, infekčným a parazitárnym ochoreniam čreva, funkčným poruchám dolnej časti tráviaceho traktu, chronickým bolestiam brucha u detí a adolescentov, akútnemu a chronickému krvácaniu do dolnej časti tráviaceho traktu, zápche, hnačke, brušným katastrofám, ale i najobvyklejším črevným ochoreniam vyskytujúcim sa počas tehotenstva, pri sexuálne prenosných ochoreniach, či AIDS. Kapitoly u ktorých je to prínosné, obsahujú chirurgické a pediatrické dodatky. Bohatá obrazová dokumentácia, schémy a tabuľky umožňujú čitateľom veľmi dobre pochopiť študovanú problematiku.

Monografia je určená najmä gastroenterológom, internistom, chirurgom, všeobecným lekárom, pediatrom, ale i odborníkom z ďalších medicínskych odborov.