Neonatologie

Zbyněk Straňák, Jan Janota
Mladá fronta, 2015
Signatúra: K 57851

Druhé prepracované a rozšírené vydanie monografie popredných českých špecialistov je praktickým manuálom, ktorý sa snaží poskytnúť ucelené informácie o príčinách, symptómoch a liečbe najzávažnejších a najčastejších patologických stavov novorodencov. Kniha by mala pomôcť pri rýchlej diagnostike problémov novorodenca po pôrode a v prvých dňoch života, a priniesť jasné odporúčanie vedúce k liečbe danej patológie, stabilizácie stavu, prípadne príprave novorodenca na transport.

Kniha je rozdelená do dvoch hlavných častí – „Klinické symptómy, diagnózy a laboratórne nálezy u novorodencov“ a „Základná farmakoterapia v neonatológii.“ Kapitoly v časti „Klinické symptómy, diagnózy a laboratórne nálezy u novorodencov“ sú usporiadané abecedne, každá pojednáva o jednom klinickom, laboratórnom alebo diagnostickom probléme.

Zoznam liekov v časti „Základná farmakoterapia v neonatológii“ je zoradený podľa názvov účinných látok.

Publikácia je určená pre pediatrov a neonatológov všetkých zdravotníckych zariadení, predovšetkým však lekárom menších pôrodníc, novorodeneckých a detských oddelení, ktorí nemajú široké zázemie jednotky intenzívnej starostlivosti. Zároveň je i cenným zdrojom odborných informácií pre postgraduálne štúdium a predatestačnú prípravu v pediatrii a neonatológii.

Prvé vydanie publikácie získalo cenu predsedníctva českej lekárskej spoločnosti JEP za najlepšiu odbornú knižnú publikáciu.