Neuroendokrinné nádory

Eva Sedláčková, Viera Bajčiová a kolektív
Maxdorf, 2016
Signatúra: K 58090

Neuroendokrinné nádory (NEN) sú heterogénna skupina nádorov, pochádzajúcich z rôznych buniek, lokalizovaných v rôznych orgánoch a tkanivách, líšia sa epidemiológiou, aj stupňom diferenciácie aj funkčnosti, čiže prítomnosťou alebo neprítomnosťou produkcie hormónov. Majú rôznu symptomatológiu, diagnostiku, terapiu a odlišujú sa aj prognózou. Spoločným znakom pre ne je neuroendokrinná diferenciácia. Heterogenita NEN sa odráža aj v heterogenite autorov tejto publikácie, sú medzi nimi onkológovia, endokrinológovia, gastroenterológovia aj pneumológovia.

Monografia podáva komplexný pohľad modernej medicíny na problematiku diagnostiky a liečby NEN, vrátane najnovších trendov vo výskume v tejto oblasti. Je rozdelená na dve časti - všeobecnú, ktorá sa venuje histórii, epidemiológii, etiológii, princípom diagnostiky a terapie neuroendokrinných nádorov a špeciálnu. Špeciálna časť sa zaoberá postupne konkrétnymi NEN v rôznych oblastiach tela, ako aj NEN vo vzácnych lokalizáciách, NEN s neznámou primárnou lokalizáciou a NEN u detí a dospievajúcich.

Publikácia má 370 strán, je doplnená množstvom farebných tabuliek, schém, obrázkov a diagnostických zobrazení a je určená širokému spektru lekárskych špecializácií, najmä onkológom, endokrinológom, gastroenterológom a pneumológom, ktorí sa venujú diagnostike a terapii NEN.