Novinky v kardiologii 2015

Miloš Táborský et al.
Mladá fronta, 2015
Signatúra: K 57830

Publikácia reflektuje súčasný dynamický vývoj kardiológie. Je nielen zhrnutím noviniek v kardiológii z poslednej doby, ale je tiež príkladom vzájomnej spolupráce mnohých odborníkov naprieč českou kardiológiou a naprieč mnohými kardiocentrami. Jej cena je teda nielen v obsahu, ale aj v symbolickej ochote spolupracovať.

Pre väčšiu prehľadnosť je kniha rozdelená na šesť častí. Prvá z nich je venovaná novým odporúčaniam Európskej kardiologickej spoločnosti v klinickej praxi. Druhá časť knihy sa týka problematiky ischemickej choroby srdca vrátane antitrombotickej liečby pacientov s infarktom myokardu a komplexnej starostlivosti o pacienta po infarkte myokardu. Tretia časť knihy je venovaná kombinovanej liečbe hypertenzie a novým trendom v diagnostike a liečbe hypertenzie, štvrtá časť sa zaoberá témou tromboembolizmu v kardiológii. Piata časť je zameraná na chronické srdcové zlyhanie a starostlivosť o pacienta po transplantácii srdca. Posledná časť knihy je venovaná vzácnym kardiovaskulárnym chorobám, liečbe pacientov s vrodenými srdečnými chybami a novinkám v liečbe pľúcnej arteriálnej hypertenzie.

Odborný text je doplnený tabuľkami, farebnými obrázkami a zoznamom skratiek.