Ošetřovatelství založené na důkazech

Darja Jarošová, Renáta Zeleníková
Grada, 2014
Signatúra: K 56827

Koncept ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch (Evidence Based Nursing – EBN) sa objavuje v literatúre koncom 90. rokov 20. storočia, spolu s rozvojom medicíny založenej na dôkazoch. V našich sociokultúrnych podmienkach je tento pojem pomerne novým fenoménom a na trhu doposiaľ chýbala publikácia, ktorá by túto problematiku priblížila.

Cieľom publikácie je zhrnúť základné informácie o ošetrovateľstve založenom na dôkazoch. Autorky vychádzajú z ich dlhoročných výskumných a pedagogických skúseností, skúseností zo zahraničných univerzít a zo štúdia zahraničnej literatúry. Kniha je rozdelená do viacerých kapitol. Úvodné kapitoly sa venujú historickému konceptu praxe založenej na dôkazoch a terminológii v problematike. Ďalšie kapitoly pozostávajú už z jednotlivých krokov samotného procesu a klinických doporučených postupov. Príloha obsahuje základné pojmy v súvislosti s EBN, konkrétne príklady, ukážky projektov a hodnotiace nástroje, ktoré prispievajú k porozumeniu nových informácií. Kniha je určená nie len pre študentov ošetrovateľstva, ale aj pre vyučujúcich a ošetrovateľov v klinickej praxi.