Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Radka Bužgová
Grada, 2015
Signatúra: K 57280

Svetová zdravotnícka organizácia považuje rozvoj kvalitnej paliatívnej starostlivosti za jednu zo svojich priorít už od začiatku 90. rokov 20. storočia. Kvalitná starostlivosť o pacientov s pokročilou, život ohrozujúcou chorobou je dôležitou súčasťou vyspelej spoločnosti a stáva sa aj jednou z hlavných tém verejného zdravotníctva. Podľa Koncepce paliativní péče v České republice patrí rozvoj paliatívnej starostlivosti medzi priority českého zdravotníctva. Autorka sa v knihe snaží prepojiť teoretické poznatky s výsledkami výskumu, ktorý sama realizovala. Z dôvodu zamerania výskumu je hlavnou témou monografie paliatívna starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach nehospicového typu.

Publikácia je rozdelená do piatich hlavných kapitol. V prvej kapitole je zhrnutý vývoj paliatívnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach v Českej republike. V druhej a tretej kapitole sú popísané potreby pacientov z teoretického hľadiska, ale aj ako výsledky výskumu. Štvrtá kapitola sa zaoberá hodnotením kvality života pacientov, a v poslednej kapitole sa autorka venuje aj rodine, ich potrebám a hodnoteniu kvality života rodinných príslušníkov.

Kniha je určená pre odbornú verejnosť, hlavne lekárom, sestrám, psychológom a sociálnym pracovníkom, ale môže osloviť aj čitateľov, ktorých sa téma smrti a umierania akokoľvek dotýka.