Porodnické soudní kazuistiky

Aleš Roztočil
Grada Publishing, 2015
Signatúra: K 57656

Odbor gynekológie a pôrodníctva, predovšetkým však samotné pôrodníctvo, je prakticky všade na svete jednoznačne najrizikovejším medicínskym odborom z právneho hľadiska.

Edukácia pôrodníkov v problematike pôrodníckych súdnych prípadov je potrebná a môže veľmi pomôcť lekárkam a lekárom venujúcim sa tomuto krásnemu, ale náročnému a právne veľmi riskantnému odboru. Ak sú na konkrétnych kauzách upozornení na možné odborné pochybenia v pôrodníctve, ktoré môžu viesť k súdnej dohre, i na to aké stanovisko k jednotlivým postupom zaujme univerzitný profesor a súdny znalec, je to veľká devíza.

Takéto penzum poučení a upozornení z konkrétnych pôrodnických káuz ponúka práve publikácia Porodnické soudní kazuistiky. Autor publikácie, známy a skúsený pôrodník, je nielen autorom mnohých publikácií, ale tiež súdny znalec. Publikácia prináša päťdesiattri súdne znaleckých posudkov z oblasti pôrodníctva, ktoré autor ako súdny znalec spracoval. V úvode každej kauzy je stručné a výstižné poučenie, ktoré z daného prípadu pre lekára vyplýva, pokračuje epikrízou a v závere je znalecké hodnotenie prípadu, či postupy lekárov je možno znalecky hodnotiť ako lege artis alebo ako non lege artis.

Kniha si nekladie za cieľ ukázať prstom na vinníka. Cieľom je predovšetkým poučiť pôrodníkov a pôrodné asistentky z týchto prípadov tak, aby sa v budúcnosti podobných chýb vyvarovali.

Je určená pôrodníkom, pôrodným asistentkám, manažmentu nemocníc a iste bude zaujímavá aj pre orgány činné v trestnom konaní – policajtov a právnikov.