Poruchy dýchání ve spánku

J. Betka, J. Kubíčková, J. Klozar, K.Šonka a kolektiv
Tobiáš, 2019
Signatúra: K 59632

Spánok je jednou zo základných biologických potrieb človeka. Slúži k obnove psychických a fyzických síl, dochádza pri ňom k ukladaniu pamäťových stôp a prebieha tu aj celý rad metabolických a hormonálnych pochodov. Zaistenie kvalitného spánku je tak veľmi dôležité pre každého človeka a prípadné poruchy spánku majú významný vplyv na ďalšie telesné systémy. Preto diagnostika aj liečba porúch spánku býva komplexná a podieľa sa na nej rad medicínskych odborov (ORL, stomatochirurgia, neurológia, pneumológia, interné lekárstvo, pediatria).

Poruchy dýchania v spánku patria k najčastejším spánkovým poruchám vôbec. Pritom prvý varovný príznak - chrápanie považuje mnoho pacientov len za neškodný sociálny problém, ktorý nie je potrebné riešiť. Často sa však za ním skrýva obštrukčné spánkové apnoe, jasne patologický stav, ktorý - ak zostane neliečený - môže mať niekoľko následkov, od zhoršenia kardiovaskulárnych a pľúcnych ochorení až po výrazne vyššie riziko dopravných nehôd u vodičov motorových vozidiel.

Cieľom tejto publikácie je priblížiť širšej odbornej verejnosti poruchy dýchania v spánku, predovšetkým obštrukčné spánkové apnoe a chrápanie, ich rozpoznanie, diagnostiku a moderné postupy liečby.

Monografia sa skladá z 30 kapitol. Všeobecná časť je venovaná predovšetkým histórii, anatómii, patofyziológii, podrobnej klasifikácii porúch dýchania v spánku, symptomatológii, diagnostike a liečbe obštrukčného spánkového apnoe. Špeciálna časť monografie sa zameriava predovšetkým na chirurgické riešenie spánkových porúch a snaží sa podať ucelený prehľad v súčasnosti používaných operácií. V monografii sú tiež podrobne spracované témy ošetrovateľskej starostlivosti, rehabilitácie a odlišnosti liečby spánkových porúch u detských pacientov.