Praktická diabetologie

T. Pelikánová, V. Bartoš a kol.
Maxdorf, 2018
Signatúra: K 59085

Diabetes mellitus je chronickým ochorením, ktoré vedie k vysokej morbidite, invalidite i mortalite vo všetkých krajinách sveta. Každý lekár sa vo svojej praxi s diabetom v tej či onej podobe stretáva a vždy musí svoje diagnostické i liečebné postupy podľa stavu diabetu modifikovať. V posledných rokoch sa diabetológia veľmi rýchlo rozvíja a každý rok prináša množstvo noviniek v liečbe aj diagnostike.

V predkladanom šiestom revidovanom a aktualizovanom vydaní monografie, ktoré vychádza po 7 rokoch od poslednej aktualizácie textu, sú významne prepracované takmer všetky kapitoly. Text je obohatený o novinky z farmakologickej liečby hyperglykémie, o skúsenosti s novými technológiami či novými možnosťami v liečbe prejavov metabolického syndrómu, veď prakticky každý diabetológ už pracuje s inzulínovými pumpami a kontinuálnym monitorovaním glykémie, lieči komplexne dyslipidémie, hypertenziu, indikuje pacientov k metabolickej chirurgii a orientuje sa v protidoštičkovej a antikoagulačnej liečbe. Samostatné kapitoly sú venované problematike spánkového apnoe, demencii, diabetickej kardiomyopatii, infekcii, transplantácii a ďalším okruhom starostlivosti o pacienta s diabetom.

Publikácia Praktická diabetologie poslúži diabetológom, internistom i lekárom ďalších medicínskych odborov ako základný zdroj informácií pre prípravu na špecializačné skúšky i každodennú starostlivosť o pacientov s diabetes mellitus.