Praktická hepatológia

Štefan Hrušovský
Herba, 2015
Signatúra: K 57625

Odbor hepatológia je pomerne mladým odborom s približne 15 ročnou históriou. Príručka Praktická hepatológia predstavuje už tretie prepracované, rozšírené a aktualizované vydanie.

Kniha je rozdelená na dve hlavné oblasti: choroby pečene a choroby žlčového systému. Choroby pečene sú najvýznamnejším predmetom záujmu hepatológov, preto aj autor venuje väčšiu pozornosť tejto oblasti. Popisuje nielen poškodenie pečene v súvislosti s alkoholom, ale aj globálny problém – nealkoholovú tukovú chorobu pečene, vírusové hepatitídy, cystické lézie, nádory či geneticky podmienené choroby pečene. Choroby žlčového systému zahŕňajú žlčové kamene, nádory a poruchy funkcie žlčového systému.

Publikácia predstavuje praktickú príručku a je určená študentom medicíny, lekárom ale aj ostatným zdravotníckym pracovníkom a širokej verejnosti, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti.