Právna sebaobrana lekára 1: Lekár ako účastník trestného konania

Eva Braxatorisová, Martin Hudák
Raabe, 2016
Signatúra: K 58379

V dnešnej dobe je pre lekára dôležité mať nielen medicínske znalosti, ale aj základný prehľad o častiach Trestného zákona, s ktorými môže byť počas svojej praxe konfrontovaný.

Vydanie tejto publikácie je reakciou na narastajúce trendy, ktoré sú v našej spoločnosti viditeľné: škandalizácia lekárov v médiách, narastajúca agresivita pacientov, neobnovenie zmluvných vzťahov s poisťovňami, kde je ako dôvod uvádzaná aj nespokojnosť zo strany pacientov. Kniha predstavuje druhé vydanie, a sú v nej už zahrnuté aj legislatívne zmeny účinné od roku 2016.

Obsah publikácie je rozdelený do 15-tich kapitol, v ktorých je rozoberaná problematika trestnoprávnej zodpovednosti lekára, trestné činy, trestné konanie, dokazovanie trestného činu, ukončenie trestného konania, ako vyzerá súdny proces a ďalšie. V poslednej kapitole sú uvedené dva modelové príklady, v ktorých vystupuje lekár ako poškodený a lekár ako obvinený.

Kniha pomôže lekárom adekvátne reagovať v prípade ataku, zvoliť si správnu prevenciu pred právnymi spormi, minimalizovať dôsledky súdneho sporu a odhaliť nekompetentného advokáta.