Právna sebaobrana lekára 2: Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi

Eva Braxatorisová
Raabe, 2016
Signatúra: K 58382

V dnešnej dobe je pre lekára dôležité mať nielen medicínske znalosti, ale aj základný prehľad o častiach Trestného zákona, s ktorými môže byť počas svojej praxe konfrontovaný. Spory s pacientmi sú rozmanité, a vyžadujú si prehľad o tom, čo robiť a ako sa účinne brániť, aj vzhľadom na dynamický vývoj právneho prostredia.

Predkladaná publikácia s podtitulom Súkromnoprávne spory v zdravotníckej praxi je už druhou publikáciou edície Právna sebaobrana lekára. Keďže ide o druhé, aktualizované vydanie, sú v nej zahrnuté aj legislatívne zmeny účinné od roku 2016. Je zameraná na zodpovednosť zdravotníckeho zariadenia voči pacientovi, ktorá sa týka výkonu zdravotníckeho povolania. Kniha obsahuje 13 kapitol a hlavnými témami sú napríklad občianskoprávna zodpovednosť, spôsob a rozsah náhrady škody, nároky uplatňované voči zdravotníckemu zariadeniu, ako vyzerá konanie pred súdom, náklady sporov s pacientmi. Oproti prvej knihe tu čitateľ nájde oveľa viac príkladov z praxe, ktoré boli riešené súdmi.

Kniha pomôže lekárom minimalizovať alebo úplne zvrátiť dosahy zodpovednosti pre ich zariadenie, nájsť spôsoby ako argumentovať a brániť sa, predchádzať vzniku súdneho sporu a naučiť sa brániť svoju profesionálnu česť a meno.