Princípy chirurgie III

J. Pechan, S. Haruštiak, P. Kothaj, J. Vajó, J. Siman
Prima Print, 2013
Signatúra: K 56016

Publikácia je už treťou časťou rozsiahleho diela, s ktorého myšlienkou prišiel slovenský chirurg, profesor Jaroslav Siman. Jeho zámerom bolo pripraviť komplexné dielo pre chirurgov, ktoré by bolo základným kameňom slovenskej chirurgie, na ktorý by nadväzovali ďalšie chirurgické monografie a učebnice. Vydaním tretieho dielu sa Princípy chirurgie stávajú dielom, ktoré smeruje k naplneniu. Obsahuje súčasti chirurgie, pre ktoré je chirurgia – spolu s internou medicínou – základom medicínskeho vzdelania, lekárskej diagnostiky a liečby.

Tretí diel Princípov chirurgie obsahuje nesmierne cenné a veľmi podrobné poznatky z chirurgie ezofágu, brušnej chirurgie a detskej chirurgie. Všeobecná časť je venovaná robotickej chirurgii, miniinvazívnej chirurgii, NOTES – Natural Orifice Transluminal Endocopic Surgery (endoskopické chirurgické výkony v sterilných telových dutinách s využitím prirodzených prístupových ciest) a onkologickej chirurgii. Nie je iba učebnicou chirurgických postupov a návodov. Je to dielo, kde sú zakomponované aj pôvodné výsledky slovenských chirurgov, ich skúsenosti a odporúčania. Staršia generácia chirurgov odovzdáva v textoch tejto knihy sumarizáciu svojich vedomostí a skúseností, akýsi odkaz a výzvu budúcej generácii chirurgov.

Kniha je určená nielen študentom a adeptom chirurgickej špecializácie. Je určená širokej chirurgickej obci, ktorú tvoria skúsení chirurgovia. Komplexná kniha dovoľuje komunikovať aj s inými medicínskymi odbormi, nielen chirurgickými, predovšetkým s internou medicínou. Tento prínos má veľký význam pre organizáciu pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia.