Rýchle fakty: Bolesti hlavy

Richard Peatfield, David W. Dodick
Raabe, 2018
Signatúra: K 59026

Väčšina ľudí počas svojho života zažije aspoň príležitostné bolesti hlavy, s ktorými vedia fungovať normálne v bežnom živote pomocou medikácie. Mnoho ľudí však má nepríjemné obmedzujúce bolesti hlavy, či už sústavne, alebo vo forme atakov, ktoré vyžadujú dôkladné posúdenie a špecifické prerušované alebo pravidelné terapie dostupné iba na predpis. U niektorých pacientov je bolesť hlavy symptómom potenciálne vážneho ochorenia a úlohou lekára je identifikovať a liečiť tieto stavy.

Brožúra Rýchle fakty: Bolesti hlavy poskytuje lekárom primárneho kontaktu potrebné znalosti pre posúdenie a správny manažment primárnej bolesti hlavy. Umožňuje lekárom rozlíšiť medzi benígnym a potenciálne život ohrozujúcim stavom.

Kniha popisuje postupy používané pri hodnotení pacientov s bolesťou hlavy, sumarizuje súčasné uvažovanie o patogenéze a hlavné charakteristiky manažmentu bežných foriem primárnych bolestí hlavy. Väčšina posudzovania a liečby bolesti hlavy môže a mala by byť vykonávaná v rámci primárnej starostlivosti; iba pacienti, ktorí sú vážne postihnutí alebo nereagujú na liečbu, potrebujú špecializované odporúčanie na vyšetrenie. Ubezpečenie zdravých, ale znepokojených ľudí a správne vyšetrenie a liečba tých, ktorí sú chorí, sú dôležitými zložkami úlohy akéhokoľvek lekára a sú obzvlášť odmeňujúcimi u pacientov trpiacich bolesťami hlavy.

Súčasťou tejto praktickej a prehľadnej príručky sú tabuľky, obrázky a schémy.