Reprodukční medicína: Současné možnosti v asistované reprodukci

Jitka Řezáčová et al.
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59051

Reprodukčná medicína je multidisciplinárny odbor, v ktorom špecialisti na liečbu porúch plodnosti spolupracujú s mnohými ďalšími odborníkmi. Nevyhnutnou podmienkou je zohraný tím lekárov, embryológov a sestier, bez ktorého nemôže ani najmodernejšie vybavené pracovisko prinášať dobré výsledky.

Predkladaná publikácia vznikla za prispenia odborníkov rôznych lekárskych odborov, ktorých spolupráca je pri liečbe porúch plodnosti nevyhnutná. Kniha preto ponúka čitateľovi komplexný pohľad na reprodukčnú medicínu so snahou popísať súčasný stav poznania v tejto medicínskej oblasti. Okrem embryológie, gynekológie a andrológie obsahuje genetiku, imunológiu, anestéziológiu, detskú endokrinológiu či psychológiu. Pre správne pochopenie porúch plodnosti je pozornosť venovaná patofyziológii ženskej a mužskej reprodukcie. Samostatné kapitoly sú zamerané na súčasné možnosti operačnej a konzervatívnej liečby sterility. Kniha upozorňuje na komplikácie, ktoré priamo súvisia s technikami asistovanej reprodukcie a ponúka možnosti ich riešenia. Pozornosť je venovaná i následným rizikám v tehotenstve a pri pôrode. Celú problematika uzatvára kapitola o vývine detí narodených po technikách asistovanej reprodukcie.

Táto prehľadná učebnica a praktická príručka je určená nielen pre lekárov, embryológov a ďalších špecialistov, ktorí sa reprodukčnej medicíne venujú, ale aj pre všetkých tých, ktorí sa o tento odbor zaujímajú.