Revizní operace totálních náhrad kolenního kloubu

P. Vavřík, I. Landor, J. Gallo, K. Koudela a kol.
Maxdorf, 2019
Signatúra: K 59609

Náhrady kolenného kĺbu prekonali v posledných rokoch búrlivý vývoj. Spolu s rastom primoimplantácií rastie zákonite aj potreba revíznych operácií pri riešení komplikácií alebo výmenách náhrad, ktorých životnosť už vypršala.

Predkladaná kniha nadväzuje na úspešnú publikáciu Revízne operácie totálnych náhrad bedrového kĺbu. Autorský kolektív zložený z popredných českých ortopédov vytvoril rozsiahlu monografiu venovanú revíznym operáciám totálnych náhrad kolenného kĺbu.
K spolupráci na špeciálnych kapitolách si prizvali odborníkov z ďalších odborov - stomatológie, plastickej chirurgie, zobrazovacích metód, internej medicíny, rehabilitácie, biomechaniky a makromolekulárnej chémie, tak aby zachytili problém v celej jeho šírke.

Kniha je koncipovaná ako praktický sprievodca ortopéda - od príčin, cez diagnostiku, operačné návody až po riešenie prípadných ďalších komplikácií.
Autori sa snažili na základe svojich vyše tridsať ročných skúseností s operáciami endoprotéz kolenného kĺbu predložiť overené možnosti efektívneho riešenia rôznych problémov. Všetky ich tvrdenia vychádzajú z vlastných skúseností a vtedy, keď to výnimočne tak nie je, je to v texte výslovne uvedené s odkazom na príslušný literárny zdroj.

Text je doplnený množstvom tabuliek umožňujúcich rýchlu orientáciu v danej oblasti. Rovnakému účelu slúžia i kresby a schémy. Bohatá fotografická a röntgenová dokumentácia samotných autorov slúži ako vzor a dôkaz uskutočniteľnosti jednotlivých postupov.