Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu

I. Landor, P. Vavřík, J. Gallo, A. Sosna
Maxdorf, 2012
Signatúra: K 55471

Predkladanú rozsiahlu monografiu vytvoril autorský kolektív zložený z popredných českých ortopédov 1. Ortopedickej kliniky LF UK v Prahe.

Pozostáva z 21 kapitol a je koncipovaná ako sprievodca ortopéda od príčin, cez operačné návody až po riešenie prípadných ďalších komplikácií.

Monografia Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu predstavuje prínosné dielo ortopedickej literatúry, ktoré by nemalo chýbať v knižnici žiadneho ortopéda.