Sekundární glaukomy

K. Samková a kol.
Mladá fronta, 2018
Signatúra: K 59050

Glaukóm je skupina klinicky odlišných ochorení rôznej etiológie, ktoré spôsobujú neuropatiu zrakového nervu a vedú k ireverzibilnému poškodeniu zrakových funkcií. Špecifickou skupinou sú sekundárne glaukómy.
Na vzniku sekundárnych glaukómov sa podieľajú celkové ochorenia pacienta (napr. diabetes mellitus), úrazy oka, zápalové ochorenia, medikácia pacienta i dedičnosť.

Druhé prepracované a doplnené vydanie monografie mapuje súčasné poznatky o diagnostike a liečbe sekundárnych glaukómov najrôznejšej etiológie: glaukómu pigmentového, pseudoexfoliatívneho, poúrazového, neovaskulárneho, uveitického, glaukómu pri endokrinnej orbitopatii, glaukómu po vitreoretinálnej chirurgii a tiež glaukómu malígneho a plateau iris.

Každá forma sekundárneho glaukómu je spracovaná v samostatnej kapitole, z ktorých každá poskytuje komplexný pohľad - uvádza sa výskyt, etiológia, klinický obraz, požiadavky na diagnostiku, ale aj úskalia diferenciálnej diagnostiky a liečba. Okrem sumarizácie najnovších medicínskych poznatkov o sekundárnych glaukómoch predkladajú autori čitateľom v každej kapitole aj mnohoročné vlastné skúsenosti s diagnostikou a liečbou týchto typov glaukómov formou kazuistík. Samostatná kapitola je tu vyhradená aj nežiadúcim účinkom liekov. Kniha obsahuje bohatú obrazovú dokumentáciu, tabuľky a schémy.