Spasticita a její léčba

Ivana Štětkářová, Eduard Ehler, Robert Jech a kol.
Maxdorf, 2012
Signatúra: K 55687

Predkladaná komplexná monografia predstavuje najnovšie spôsoby liečby spasticity u dospelých. Spasticita predstavuje veľký problém. Podľa novej koncepcie sa zaraďuje sa ku komplexným poruchám motoriky a dyskinéziám. Súhrnne sa označuje ako „spastic movement disorder“. Z pohľadu lekára nie je ťažké ju určiť, ale obtiažne je definovať jej presné patofyziologické mechanizmy a rovnako obtiažna je jej liečba.

Čitateľ sa v publikácii zoznámi so všeobecnými znalosťami o spasticite a s prehľadom farmakologickej liečby vrátane lokálnej liečby botulotoxínom a intratekálnej liečby baclofenom, dozvie sa o neurorehabilitačných prístupoch aj chirurgických zásahoch. Súčasťou knihy je tiež diferenciálna diagnostika spasticity pri rôznych chorobách ako aj liečebné postupy pri chronickom poranení mozgu a miechy, roztrúsenej skleróze, cievnej mozgovej príhode, detskej mozgovej obrny v dospelosti , neurodegeneratívnom ochorení a iných stavoch spojených so spasticitou.

Autori kládli dôraz na praktickosť a prehľadnosť, a preto na koniec každej kapitoly zaradili stručné zhrnutie na zapamätanie v najdôležitejších bodoch.

Kniha je určená najmä pre neurológov a rehabilitačných pracovníkov, tiež však pre praktických lekárov, neurochirurgov, ortopédov a ďalších lekárov so záujmom o túto problematiku.