Špeciálna onkológia

J. Kaušitz, D. Ondruš
Solen, 2020
Signatúra: K 59715

Knižná publikácia Špeciálna onkológia je ojedinelá, rozsiahla monografia od početného autorského kolektívu. Monografia voľne nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu Všeobecná onkológia, ktorá získala Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 a Cenu Slovenskej onkologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2017.

Autori publikácie Špeciálna onkológia sú renomovaní slovenskí špecialisti v jednotlivých odboroch medicíny, ktorých odborné kvality vychádzajú prevažne z ich každodennej klinickej praxe.
Kniha pozostáva zo 14 kapitol s početnými subkapitolami, ktoré sú zamerané na epidemiológiu, etiológiu, patológiu, na princípy diagnostiky, klasifikácie a rôznych liečebných modalít malígnych ochorení zoradených podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb v onkológii.

Ide o veľmi vyčerpávajúce a obsiahle dielo, ktoré bude isto prínosom nielen v pregraduálnom, ale najmä postgraduálnom vzdelávaní lekárov mnohých špecializácií a prispeje tak k lepšiemu osudu mnohých onkologických pacientov.