Systema lymphaticum hominis

Igor Béder a kol.
Herba, 2015
Signatúra: K 57131

Lymfatický systém sa podieľa na udržiavaní rovnováhy vnútorného prostredia, transportuje tekutiny a látky z medzibunkového priestoru späť do krvnej cirkulácie, udržiava konštantný objem a obnovu telových tekutín. Je zodpovedný za mechanizmy vrodenej aj získanej imunity. Aj napriek jeho dôležitosti, publikácia zaoberajúca sa fyziológiou lymfatického systému doposiaľ chýbala.

Monografia je rozdelená do 8 samostatných kapitol. V úvode autor prechádza dejinami odhaľovania funkcie lymfatického systému, pokračuje rozsiahlym opisom lymfatického systému, počnúc jeho fyziologickou funkciou, opisuje orgány lymfatického systému a ich abnormality, lymfatické obehy niektorých základných orgánov a prepojenie lymfatického a imunitného systému. V závere monografie autor prezentuje výsledky svojej experimentálnej práce v spojitosti na klinickú a kardiochirurgickú prax.

Publikácia je určená študentom postgraduálneho lekárskeho vzdelávania, študentom pregraduálneho vzdelávania na bakalárskom alebo magisterskom stupni a ostatným odborníkom.