Transplantácia obličky

J. Breza, Z. Žilinská a kol.
Cofin a.s., 2020
Signatúra: K 59665

Transplantácia obličky je liečebnou metódou voľby pre pacientov s ochorením obličiek v ich konečnom štádiu. Prináša zlepšenie stavu pacientov, úpravu vnútorného prostredia, obnovu endokrinnej funkcie obličky, zlepšuje kvalitu života a život predlžuje. Okrem zdravotných benefitov transplantácia plnohodnotne vracia pacienta do spoločenského, rodinného aj pracovného života.

Predkladané súborné dielo je venované komplexnej problematike transplantácii obličiek a súčasne je aj poctou zakladateľom slovenskej transplantológie. Uvedená metodika komplexnej problematiky transplantácií obličiek ako aj algoritmy diagnostiky a riešenia rôznych komplikácií po transplantácii obličky vyplývajú z vlastných klinických skúseností autorov a vyjadrujú racionálny postup v diagnostike a pri riešení týchto situácií po transplantácii obličky. Ukázali sa byť nápomocné a zároveň inšpiratívne v multidisciplinárnom prostredí transplantačného tímu, kde empirický prístup jednotlivých špecialistov nemusí byť uniformný. Zároveň predstavujú akýsi „vreckový návod“ pre začínajúcich lekárov pri starostlivosti o transplantovaného pacienta. Relatívna univerzálnosť algoritmov umožňuje ich aplikáciu u prakticky všetkých pacientov s riešenou komplikáciou.

Autori veria, že pre mnohých, najmä mladých lekárov, sa monografia stane podnetom pre ich aktívnu účasť v liečbe chronického zlyhania obličiek a prispeje ku komplexnému pohľadu na chirurgické a internistické aspekty transplantácií obličiek.