Traumatologie

P. Wendshe, R. Veselý et al.
Galén, 2019
Signatúra: U 12249

Prvé vydanie modernej postgraduálnej učebnice úrazovej chirurgie (vydané v roku 2015), zaplnilo "biele miesto" v českej odbornej literatúre a bolo skoro vypredané. Cieľom autorov bolo predložiť učebnicu, ktorá bude reagovať na rýchly vývoj diagnostických terapeutických metód, najmä na vývoj implantátov pre osteosyntézu. Vtedajším prianím autorov bolo, aby táto kniha bola pomocníkom všetkým, ktorí sa s úrazovou chirurgiou stretávajú, teda naprieč všetkými medicínskymi odbormi. Dôkazom, že zvolili správnu cestu, je významné ocenenie -Chlumského cena od Českej spoločnosti pre ortopédiu a traumatológiu (ČSOT) za najlepšiu ortopedicko-traumatologickú monografiu vydanú v Českej republike v roku 2015, ktoré táto kniha získala.

Hlavní autori publikácie z Úrazovej nemocnice v Brne spolu so spoluautormi zo špičkových pracovísk z celej Českej republiky pripravili druhé, prepracované a rozšírené vydanie publikácie. Toto vydanie vzniklo zapracovaním najnovších poznatkov a doplnením aktuálnych literárnych údajov do jednotlivých kapitol.
Monografia opäť reprezentuje celé spektrum moderných názorov, metód a diagnostických i terapeutických postupov pri liečení poranení telesných dutín a tiež u zlomenín.