Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

Dalibor Musil a kolektív
Grada, 2016
Signatúra: K 58283

Prvé vydanie tejto knihy sa pred 8 rokmi stretlo s veľmi pozitívnymi ohlasmi, pretože na trhu chýbala kniha zaoberajúca sa teóriou a praxou diagnostiky žilových ochorení dolných končatín. Autori sa preto rozhodli pre druhé, prepracované, doplnené a aktualizované vydanie.
Ultrazvuk priniesol v medicíne veľký pokrok v diagnostike a terapii mnohých ochorení. Pri žilových ochoreniach je až kľúčovým nástrojom.

Monografia obsahuje 9 kapitol. V úvode je vysvetlená technická stránka ultrazvuku a klinické použitie vo flebológii. Dôležité sú aj anatomické poznámky k žilovému systému dolných končatín v druhej kapitole. Ďalšie kapitoly sa už zaoberajú rôznymi ochoreniami žíl, ako je chronické žilové ochorenie, povrchová a hlboká žilová trombóza a vrodené žilové malformácie. Siedma kapitola stručne popisuje 4 kazuistiky. Keďže ultrazvuk predstavuje zobrazovaciu metódu, veľmi dôležitou súčasťou sú schémy, čiernobiele a farebné obrázky, ktoré vznikli počas ultrazvukového vyšetrenia.

Kniha je určená nielen lekárom, ktorí ultrazvuk v diagnostike žilových ochorení používajú, ale aj odborníkom, ktorí svojich pacientov na toto vyšetrenie posielajú, ako sú chirurgovia, dermatológovia, internisti, kardiológovia a praktickí lekári.