Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie

DM Vasudevan, Spreekumari S, Kannan Vaidyanathan
Balneotherma s.r.o, 2015
Signatúra: U 11444

Predošlé vydania knihy patria medzi veľmi populárne učebnice medzi lekármi, študentmi medicíny ako aj študentmi biológie. Avšak nastal výrazný progres v molekulárnej biológii, medicína sa dostala na molekulárnu úroveň, pribudla molekulárna fyziológia či molekulárna medicína. Preto sa autori rozhodli uplatniť tieto zmeny a vyšlo už šieste vydanie (ale prvé slovenské vydanie) tejto učebnice doplnené novými poznatkami a celkom novými kapitolami. Výskum vo všetkým medicínskych odboroch je založený na využívaní biochemických metód, preto biochémia by mala byť významným predmetom vo výučbe medikov a ostatných príbuzných biomedicínskych odborov.

Kniha je rozdelená na sedem kapitol, ktoré postupne rozoberajú základné prvky biochémie, ich všeobecný metabolizmus, nasleduje aplikovaná biochémia, výživa, molekulárna biológia, hormóny, a na záver sú vybrané kapitoly klinicky aplikovanej biochémie. Je doplnená početnými tabuľkami, farebnými schémami a názornými obrázkami, čím sa stáva výbornou študijnou literatúrou.