Vrodené poruchy imunity

Miloš Jaseňák, Peter Bánovčin a kol.
A-medi mangement, 2015
Signatúra: K 57101

Primárne imunodeficiencie predstavujú fascinujúcu a neustále sa rozširujúcu kapitolu modernej imunológie. Práve na základe jednotlivých porúch imunity bolo vnesené svetlo do chápania zložitosti a komplexnosti funkcií imunitného systému, jeho prísnych regulácií a dôsledkov ich zlyhania. Pôvodný predpoklad, že ide o raritné ochorenia, sa čoraz častejšie spochybňuje, a viaceré, aj závažné poruchy imunity sa vyskytujú častejšie, ako je stanovená incidencia pre raritné (orphan) ochorenia. Napriek tomu však podstatná časť pacientov s primárnymi imunodeficienciami ostáva nediagnostikovaná, nesprávne diagnostikovaná či poddiagnostikovaná.

Rozsiahla monografia slovensko-českého autorského kolektívu popredných odborníkov prináša ucelený a komplexný pohľad na jednotlivé aspekty vrodených porúch imunity v kontexte najnovším poznatkov. Veľký dôraz bol kladený najmä na interdisciplinaritu tejto problematiky, a to predovšetkým vzhľadom na fakt, že imunológia a do istej miery aj poruchy imunity dnes prenikli prakticky do všetkých odborov modernej medicíny.

Kniha zahŕňa charakteristiku, diagnostiku a možnosti liečby imunodeficencií. Priestor je venovaný aj problematike ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá je pri týchto chorobách nesmierne dôležitou súčasťou starostlivosti o pacientov.

Monografia je určená jednak pre klinických imunológov, ale aj pre iných špecialistov či lekárov primárneho kontaktu, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s pacientmi trpiacimi na rôzne poruchy imunity.