Vrozené srdeční vady v dospělosti

J. Rubáčková Popelová a kolektiv
Grada, 2018
Signatúra: K 59360

Od prvého vydania knihy Vrozené srdeční vady v dospělosti sa významne zmenili diagnostické i terapeutické možnosti u dospelých s vrodenými chybami srdca. Druhé prepracované a doplnené vydanie predstavuje takmer novú publikáciu, a to tak poňatím, ako aj rozsahom a obsahom.

Snahou autorov bolo popísať bežné i komplexné vrodené choroby srdca jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Monografia zahŕňa morfologické nálezy, patofyziológiu, diagnostiku a intervenčnú a chirurgickú liečbu všetkých hlavných vrodených chýb srdca v dospelom veku. Zaoberá sa reziduálnymi nálezmi po operácii v detstve i indikáciami operácií či reoperácií vrodených chýb srdca v dospelosti.

Text je v súlade s existujúcimi guidelines, ale zúročuje i vlastné skúsenosti autorov z viac než 1000 operácii dospelých s vrodenými chybami srdca. Vo všeobecnej časti publikácie sú popísané genetické aspekty, prognóza, mortalita, vyšetrovacie metódy, história chirurgickej a katetrizačnej liečby vrodených chýb srdca, ale i otázka tehotenstva u žien s vrodenými chybami srdca. Nechýba pohlaď anestéziológa na vrodené chyby srdca a princípy rehabilitácie u vrodených chýb srdca.

Monografia obsahuje mnoho obrázkov z vyšetrení dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca predovšetkým pomocou echokardiografie, ale i CT angiografie, magnetickej rezonancie a angiografie. Súčasťou knihy je aj priložené DVD, ktoré obsahuje viac než 720 nahrávok z vyšetrení pacientov.

Monografia je určená predovšetkým kardiológom, internistom i praktickým lekárom, ktorí sa s týmito pacientmi budú stále častejšie stretávať.