Výkladový slovník pro zdravotní sestry

Eva Kašáková, Martin Vokurka, Jan Hugo
Maxdorf, 2015
Signatúra: K 58027

Súčasná etapa rozvoja medicíny sa vyznačuje mimoriadne rýchlym nárastom nových informácií, ročne pribúdajú stovky nových pojmov. Zvýšený tlak nových poznatkov a nových slov tak orientuje celú odbornú zdravotnícku komunitu, zdravotné sestry nevynímajúc, k publikáciám slovníkového typu. Publikácia Výkladový slovník pro zdravotní sestry reaguje na tento stav a jej cieľom je v jednej knihe priniesť komplexný prehľad pojmov súčasnej medicíny v adekvátne zrozumiteľnej forme.

Ako už z názvu vyplýva, kniha je slovníkom s viac ako 13 000 základných lekárskych termínov súčasnej medicíny. Je orientovaný na každodennú prax zdravotných sestier, ale obsahuje aj veľký počet pojmov dôležitých pre štúdium. Prednosťou slovníka je uvádzanie správnej výslovnosti termínov, pokiaľ je zásadne odlišná od písaného tvaru a taktiež uvedenie názvov konkrétnych liekov pri heslách venovaných účinnej látke.

Slovník je určený zdravotným sestrám, nelekárskym zdravotníckym pracovníkom, študentom stredných zdravotných a vysokých škôl a ostatným laikom, ktorí sa starajú o pacientov.