Vývojová psychologie

Kateřina Thorová
Portál, 2015
Signatúra: K 57749

Vývojová psychológia je vednou disciplínou zameranou na vývoj a zmeny v prežívaní a správaní v čase, keďže biologické zmeny súvisia prirodzene aj so zmenami psychickými. Okrem biologických vplyvov na človeka pôsobia aj vplyvy prostredia. Oproti biologickým zmenám, ktoré sú skôr pozvoľné, neustále nastávajú zmeny prostredia a tým sa aj vývojová psychológia stáva rýchle sa meniacim oborom.

Kniha ponúka komplexný pohľad na vývoj človeka, zmeny psychiky a správania od prenatálneho vývoja až po smrť. Jednotlivé témy sú doplnené výsledkami rôznych štúdií a teóriami, čím sa autorka snaží vyvrátiť rôzne mylné presvedčenia. Prvá polovica knihy sa zameriava na vývoj sociálnej interakcie, morálky, osobnosti, myslenia a reči. Druhá polovica sa podrobne venuje jednotlivým vývojovým obdobiam. Nájdeme tu však aj kapitolu venovanú rodičovstvu rovnakých pohlaví, a kapitolu o smrti a umieraní.