Vzácné nádory dětí a dospívajících

V. Bajčiová a kol.
Mladá fronta, 2017
Signatúra: K 58581

Vzácne nádory u detí a dospievajúcich tvoria 5, resp. 10 % zo všetkých nádorov u detí vo veku do 15 rokov a dospievajúcich vo veku do 20 rokov. Často krát sú diagnostikované až v pokročilom štádiu, pretože pre ich raritný výskyt sa na ne často nemyslí. Ošetrujúci lekár často stojí pred ťažkým rozhodnutím o správnej a účinnej stratégii liečby, pretože všetky informácie sa opierajú len o malé súbory pacientov alebo o niekoľko publikovaných kazuistík. Tieto faktory vedú k zhoršenému prežívaniu pacientov so vzácnymi nádormi.

Jedným z hlavných dôvodov vytvorenia tejto publikácie je snaha upozorniť na problém vzácnych nádorov u detí a dospievajúcich v Českej republike.

Monografia poskytuje prehľad vzácnych onkologických ochorení u detí a dospievajúcich. Ide o veľmi širokú škálu rôznych typov nádorov, ktoré sú pre lepšiu orientáciu zoradené podľa anatomickej lokalizácie. Cieľom autorov je podať prehľad aktuálnych poznatkov, perspektív a smerovania výskumu u jednotlivých vzácnych typov nádorov u detí a dospievajúcich, s ktorým sa môžu lekári vo svojej praxi stretnúť. Jednotlivé kapitoly sú jednotne štruktúrované a poskytujú prehľad epidemiológie, etiológie, klinických príznakov, diagnostiky, liečby a prognózy vzácnych nádorov a poznatkov o ich biológii.

Kniha je určená predovšetkým detským onkológom. Ocenia ju tiež onkológovia pre dospelých, nakoľko v praxi sa môžu stretnúť s tzv. juvenilnými typmi nádorov alebo vzácnymi nádormi detského veku, ktoré sa môžu vyskytnúť u mladých dospelých pacientov.