Základy klinické imunologie

H. Chapel, M. Haeney, S. Misbah, N. Snowden
TRITON, 2018
Signatúra: K 58946

Klinicky orientovaná a didakticky prepracovaná moderná učebnica Základy klinické imunologie sprístupňuje širokej odbornej verejnosti českých a slovenských lekárov a prírodovedcov, ako aj študentom týchto disciplín klinickú imunológiu a alergiológiu. Šieste aktualizované anglické vydanie knihy preložil prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. z Ústavu klinické imunologie a alergologie v Brne.

Učebnica reflektuje rýchly rozvoj nových poznatkov v imunológii. Dôraz je kladený na podstatu a praktickosť, čomu napomáha členenie jednotlivých kapitol podľa funkčných a orgánových celkov, čo zvyšuje prehľadnosť obsahu diela. Praktické kazuistiky dokumentujú zmysel imunologických vyšetrení pre diagnostiku a liečbu pacientov. Kvalitný a ucelený obsah knihy je obohatený množstvom prehľadných grafických odkazov - farebných obrázkov, tabuliek a rámčekov.

Kniha je určená pre široké spektrum záujemcov. Ocenia ju nielen mladí lekári pred atestáciou, ale tiež starší lekári, ktorí majú záujem oživiť a rozvinúť svoje znalosti z imunológie a alergiológie a využiť ich v každodennej praxi. Kniha je vhodná aj pre študentov lekárskych fakúlt a v neposlednom rade aj pre prírodovedcov a laboratórnych pracovníkov, ktorým ponúka dôkladné prepojenie teoretických a praktických poznatkov z lekárskej imunológie pre uplatnenie v klinických laboratóriách.