Zlomeniny proximálního femuru

J. Skála-Rosenbaum, V. Džupa, M. Krbec et al.
Galén, 2019
Signatúra: K 59459

Monografia sa zaoberá problematikou ošetrenia zlomenín proximálneho femuru, ktorých liečba tvorí dennú náplň pracovísk zaoberajúcich sa poranením pohybového aparátu. Riziko ich vzniku sa blíži vo vyspelých krajinách k 50% a u mužov k 20%.
Dnes už nikto nepochybuje o tom, že operačná liečba týchto zlomenín je spojená s lepšou prognózou a že iba perfektne vykonaná operácia dáva šancu na návrat k predúrazovým aktivitám. Osvojenie si všetkých detailov liečby vyžaduje mnoho rokov praxe, ktorá je zároveň dynamicky ovplyvňovaná dramatickým medicínskym a technologickým rozvojom.

Kniha ponúka okrem pohľadu na modernú operačnú liečbu zlomenín proximálneho femuru aj prehľad anatómie a biomechaniky bedrového kĺbu, súčasné informácie o prevencii a liečbe osteoporózy, diagnostike týchto zlomenín, anestéziologickej a intenzívnej starostlivosti v perioperačnom období, o najčastejších komplikáciách a pooperačnej rehabilitačnej starostlivosti. Pre komplexnosť autori zaradili aj kapitoly o zlomeninách proximálneho femuru v detskom a adolescentnom veku a o patologických metastatických zlomeninách.

Ambíciou autorov nebolo vyjadriť v predkladanej knihe postoj ku všetkým liečebným metódam používaným v súčasnej dobe u týchto závažných zlomenín, chceli podať iba ucelený prehľad vlastných skúseností s cieľom minimalizovať chyby, ktoré môžu byť pre pacientov osudové.

Kniha si nájde svojich čitateľov a bude podnetná pre ortopédov, traumatológov, chirurgov a fyzioterapeutov.