Aktuality

Podporte nás 2 % z dane

22.02.2018

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2018 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme.

Podporte nás 2 % z dane

13.03.2017

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2017 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte, prosím, 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme.

Poďakovanie za 2 % z dane

04.08.2016

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa v roku 2016 rozhodli darovať 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov.
Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Podporte nás 2 % z dane

25.02.2016

Vaše dve percentá nám už roky umožňujú nákup biomedicínskej literatúry. Preto sa Občianske združenie MEDLIB aj v roku 2016 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte nám, prosím, 2 % Vašich daní. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme.
 

Poďakovanie za 2 % z dane

17.09.2015

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2015 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 570,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Podporte nás 2% dane

06.02.2015

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2015 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme.
 

Poďakovanie za 2%

14.08.2013

V mene všetkých používateľov a návštevníkov Slovenskej lekárskej knižnice ďakujeme všetkým darcom, ktorí v roku 2013 darovali 2% z dane pre Občianske združenie MEDLIB. Získané finančné prostriedky vo výške 1720,00 Eur budú použité na nákup knižničných dokumentov z oblasti medicíny a príbuzných vedných odborov. Ďakujeme Vám za Vašu podporu a priazeň.

Podporte nás 2 % z dane

02.03.2012

Občianske združenie MEDLIB sa aj v roku 2012 uchádza o Vašu podporu a priazeň. Venujte prosím 2 % Vašich daní na nákup biomedicínskej literatúry a na vzdelávacie aktivity OZ. Za Vašu podporu v mene všetkých používateľov SlLK ďakujeme.

Valné zhromaždenie OZ MEDLIB

21.12.2011

Dňa 7. 12. 2011 sa v Slovenskej lekárskej knižnici v Bratislave konalo valné zhromaždenie OZ MEDLIB, v rámci ktorého bola zhodnotená činnosť a hospodárenie OZ v uplynulom volebnom období a prebehli nové voľby do výkonných orgánov OZ. Účastníci valného zhromaždenia jednohlasne schválili kandidátky na 7 členov predsedníctva, ktoré bude i naďalej pracovať pod vedením predsedu prof. MUDr. Štefana Galbavého DrSc.

Valné zhromaždenie OZ MEDLIB

15.11.2011

Občianske združenie MEDLIB Vás srdečne pozýva na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 7. 12. 2011 o 14.00 hod. v NCZI - Slovenskej lekárskej knižnici v Bratislave.
 
» Pozvánka (PDF, 96 kB)