Elektronické služby

Slovenská lekárska knižnica poskytuje svojim používateľom elektronické služby, ktoré patria k špeciálnym knižnično – informačným službám, ktoré poskytujeme registrovaným používateľom.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2019