Výstava kníh zo sociálneho lekárstva

Pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej lekárskej knižnice pre Vás pripravujeme sériu výstaviek História medicínskych odborov v knižnom fonde SlLK, cieľom ktorých je priblížiť historický vývoj niektorých odborov medicíny. Mesiac december je venovaný sociálnemu lekárstvu a Medzinárodnému dňu ľudí so zdravotným postihnutím (3.12.2011).

Sociálne lekárstvo
Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím - 3.12.


Signatúra Titul Rok vydania
1336/58 Matoušek, M.: Úvod do dějin zdravotnictví otrokářské a feudální společnosti Praha, SPN 1958
2045/60 "Klímová, K.: O zdravotníckej situácii na Slovensku v období národno-oslobodzovacích bojov (1939-1944)
Bratislava, SAV"
1960
1663/67 "Dispenzární péče o dítě
Praha, SZN"
1967
1870/71 "Gašpar, M.: Zdravotníctvo v sociálnej politike štátu
Martin, Osveta 1971"
1971
K 21841 "Makovický, E.: Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
Martin, Osveta"
1978
K 32531 "Zuev, G. I.: Ekspertiza trudosposobnosti i reabilitacija invalidov
Leningrad, Medicina"
1986
K 37181 "Chura, A. J.: Slovensko bez dorastu, 2. diel
Bratislava, Roľnícka osveta"
1938
K 47120 "Dunovský, J.: Sociální pediatrie. Vybrané kapitoly
Praha, Grada"
1999
K 52089 "Jankovský, J.: Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením
Praha, Triton"
2006
U 539 "Bílek, V.: Úvod do studia dějin zdravotnictví a sociální lékařství
Praha, UK"
1981
Z 1168 "Ochrana zdravia IV. Budovanie spoločnosti pre všetkých
Trnava, Trnavská univerzita"
2003