Elektronická obsahová služba - EOS

Slovenská lekárska knižnica ponúka všetkým svojim používateľom elektronickú obsahovú službu – EOS, ktorej cieľom je sprístupniť a upozorniť na články zo zahraničných tlačených časopisov, ktoré má SlLK vo svojom knižničnom fonde od roku 2015. Na našom webovom sídle nájdete obsahy jednotlivých čísiel, z ktorých si následne budete môcť elektronicky vyžiadať zaslanie plného textu článku. Vychádzame tak v ústrety používateľom, ktorí si v pohodlí svojho domova, alebo na pracovisku, vyberú z ponúkaných článkov a získajú tak najnovšie informácie zo svojho odboru. Spoplatnená je len kópia objednaného článku podľa platného Cenníka NCZI.
 
Ponuka zahraničných titulov:


Objednávku na kópie článkov pre individuálnych registrovaných používateľov je možné zasielať prostredníctvom formulára Žiadanka na kópiu, knižnice môžu zasielať objednávku na kópie článkov prostredníctvom MVS Žiadanka na kópiu. Obidve žiadanky nájdete na našej webovej stránke v menu Služby – Formuláre.
 
Tak ako budú jednotlivé čísla dochádzať do knižnice, budú priebežne umiestňované na našu webovú stránku. Následne bude stránka obohacovaná každý ďalší rok novými prírastkami z tých titulov, ktoré budú i naďalej objednané.
 
Z predchádzajúcich rokov bude tvorený archív. Do archívu sa presunú všetky čísla z konkrétneho titulu naraz potom, ako príde do knižnice jeho prvé číslo za nový kalendárny rok.