Elektronická obsahová služba - EOS

Ponuka zahraničných titulov:


Objednávku na kópie článkov pre individuálnych registrovaných používateľov je možné zasielať prostredníctvom formulára Žiadanka na kópiu, knižnice môžu zasielať objednávku na kópie článkov prostredníctvom MVS Žiadanka na kópiu. Obidve žiadanky nájdete na našej webovej stránke v menu Služby – Formuláre. Všetky kópie objednaných článkov sú spoplatnené podľa platného Cenníka NCZI.
 
Tak ako budú jednotlivé čísla dochádzať do knižnice, budú priebežne umiestňované na našu webovú stránku. Následne bude stránka obohacovaná každý ďalší rok novými prírastkami z tých titulov, ktoré budú i naďalej objednané.
 
Z predchádzajúcich rokov bude tvorený archív. Do archívu sa presunú všetky čísla z konkrétneho titulu naraz potom, ako príde do knižnice jeho prvé číslo za nový kalendárny rok.