Legislatívne dokumenty

Knižničná legislatíva - zákony, vykonávacie predpisy (vyhlášky), uznesenia vlády
 
Dátum poslednej aktualizácie: 22.7.2020