Anesteziologie (nejen) k atestaci

T. Vymazal, P. Michálek, O. Klementová a kol.
Grada, 2021
Signatúra: K 60436

Anesteziologie (nejen) k atestaciKomplexná odborná publikácia o anestéziológii je spracovaná špičkovými českými anestéziológmi z rôznych pracovísk v Českej republike. Snahou autorov bolo vytvoriť knihu, ktorá nielenže nájde svoje miesto v každej odbornej knižnici, ale ku ktorej sa bude čitateľ rád vracať s vedomím, že v nej nájde to, čo hľadá.

Učebnica je určená predovšetkým lekárom, ktorí sa pripravujú na špecializačnú skúšku z odboru anestéziológia a intenzívna medicína. Jednotlivé kapitoly i témy boli zvolené tak, aby pokryli celé spektrum anestéziologickej starostlivosti v rozsahu primeranom a potrebnom práve pre získanie kvalifikácie.

Obsahuje i témy, ktoré s vlastným podávaním anestézie súvisia zdanlivo okrajovo, avšak dopĺňajú a dokresľujú komplexnú problematiku anestéziologickej starostlivosti. Práve voľba a rozsah kapitol a to „niečo navyše“ umožňujú, že je táto publikácia určená všetkým anestéziológom bez ohľadu na dĺžku ich klinickej praxe a erudíciu. Určite bude užitočná i pre pregraduálnych študentov so záujmom o odbor.